Poc és molt.
Res és millor.

*
Progressar a la senzillesa i disfressa.
*
La productivitat excessiva danya la qualitat de l’art.
*
La tècnica pictòrica és el resultat d’un procés interior.
*
Pintar un quadre com es forneja el pa.
*
La forma en pintura només és una trama on desplegar lliurement les visions cromàtiques.
*
Cal reflexionar abans i després: no durant l’acció de pintar.
*
Desconnectar la reflexió de l’acte pictòric.
*
Pensar molt i pintar ràpid.
*
Reduir el vocabulari pictòric a elements senzills.
*
El pintor ha de ser lliure i s’ha d’oblidar de l’entorn i de les preocupacions, quan pinta.
*
Les pintures han de contenir interioritat i silenci.
*
La pintura s’ha de restringir al seu àmbit propi.
*
La pintura ha de deixar un pòsit de sentiment poètic.
*
El color com a objecte i tema de la pintura.
*
Cal pintar quadres silenciosos, sense esdeveniments.
*
En pintura, s’ha d’evitar la quantitat, la producció excessiva.
*
Saber que la síntesi de recursos de contingut del llenguatge pictòric amb la qual treballam és sempre fragmentària, relativa i, en el pitjor dels casos, irrellevant.
*
Crear una plàstica lliure dels objectes.

You may also like

Back to Top